Nexium online buy Mesalamine

Valtrex prescription Hm. En god vän till mig sa en gång att för honom är det mycket lättare att skriva sina låttexter på engelska än på svenska. Samma resonemang har jag kunnat höra på tv när en och annan popsångerska uttalar sig om att det är svårt att uttrycka sig på sitt modersmål.
Jag själv, hade jag skrivit en bok om mitt liv hade jag skrivit den på svenska.
Hur hänger då allt detta ihop?
Det handlar om det lärda språkets beredskap i förhållande till modersmålets. Naturligtvis är det så att jag kan mindre svenska än ungerska, och min vän kan lite sämre engelska än svenska. Man skapar lätt en övertro på det lärda språket och saknar det känslomässiga, intima förhållandet som man har med sitt modersmål.
Jag läste igår lite om interlingua, ett konstgjort språk för europeisk användning. Språkets rötter finns i latin. Det finns idag motioner om att språket ska användas som ett gemensamt, officielt EU språk.
Hm. Vad ska då svenskar med sin ”goda” engelska göra? Vad ska hela det anglosaxiska kulturen säga? Ska de sätta sig i skolbänken för att lära sig ett nytt språk? För några hårdnackade fransmäns skull? Och tyskars och spanjorers och alla dessa italienares skull?
Hm.