Logo och grafisk mall.

Kund: Vertiseit AB

2008, 2014, 2018

Uppdragsbeskrivning: Grafisk profil, mallar och trycksaker. I samarbete med Treativ. 

Några sidor ur den detaljerade grafiska profilen
Merchandise dokument – några exempel