Rubato är musikföreningen i Hajdú-Bihars tidning sedan 1997.

Hajdú Bihari Zenei Egyesület (Musikföreningen i Hajdú-Bihar län, Ungern)

2018

Rubato är musikföreningens tidning som ges ut sedan 1997. Tidningen sköttes av eldsjälar inom föreningen tills den dag när man inte hann med längre. Uppdraget var att formge en tidning som ligger i tiden, fräsch och speglar innehållets mångsidighet. Den ska locka till läsning, utstråla ett seriöst intryck och locka sponsorer till föreningen. 

Några uppslag från nummer 62: