Bergslagsleden

Region Örebro län
2015

Att skapa ett tygmärke för Bergslagsleden – ett populärt turistområde i Örebro län.