700 milliarder dollar akut stöd ska hjälpa världens banker för att komma på fötter igen. Pengar som finns, det är du och jag som har betalat de via skatten. Nu får vi hoppas att stora delar av pengarna ska göra nytta och inte blir redan högavlönade chefers bonus…

Chefer som har orsakat att bankerna behöver stöd.

Om man hade delat ut de här 700 milliarderna i stället till alla världens invånare, då hade var och en av oss blivit mer än 100 millioner dollar rikare. Ja, du läste rätt.

Jag personligen saknar ca 20.000 kr i månaden till att betala räkningarna. Men jag vill inte ha någonting av de här millionerna. Jag arbetar gärna för pengarna.

brand Kamagra online cheap Clonidine Jag vill ha ett jobb nu. Vad som helst. Kontakta mig om du har något förslag generic Valtrex online .