purchase Prozac order misoprostol Den svenska ekonomin går framåt och allt fler får det bättre! Tyvärr är inte alla med på resan. Genom Ilays skapar Örebro och Lindesberg en ny möjlighet för svenska somalier att lära sig språket, knäcka koden och bli en del av samhället på riktigt. Vi tror inte att korta coachningsinsatser är lösningen utan vill gå på djupet.

När föreningen behövde en uttrycksfull logo, vände sig till mig.

ilays-vektor