buy Mesalamine online img_1204

ViSKA! Magasinet, Veddiges egen tidning, blir bara bättre och bättre. I senaste numret finslipades ytterligare några detaljer. Förutom att tidningen ökar till 32 sidor, får bättre och mer välskrivna artiklar, också bilder får mer framträdande roll. Färre bilder men gärna av hög kvalité och gärna på hela sidor eller uppslag kännetecknar den renare designen. Inga utfallande bilder – tidningen ser renare ut med helvit kant. Rubrikstilar har blivit färre och mer tydliga – speglar innehållets art. Korta artiklar presenteras i färgglada rutor med rundade hörn. ”Tipsa ViSKA!” logon hänvisar till webben för att få fler att engagera sig. Artikelmärkningar på sidans övre hörn klargör tydligare titel, författare och fotograf. På omslaget ser man först en fet rubrik som hänvisar till en utvald artikel. I en ruta placeras tidningens nummer och avsändare – Veddigevisionen.

Nyheterna är många och fler ska det bli från hösten. Här är några bilder som illustrerar de nya designelementen:

bild-10bild-8 Brand Viagra no prescription bild-6 purchase Strattera bild-4bild-1

Ladda ner tidningen härifrån.